Les germanetes de l’Anyell
Missioneres de la Santa Faç i mendicants de la Santíssima Trinitat

Misteri de l’Anyell

“Heus aquí l’Anyell de Déu que lleva el pecat del món³”, tot el mal del món. L’ANYELL és JESÚS pobre i crucificat; en la seva divina tendresa s’ofereix a nosaltres, mendicant el nostre amor – divina tendresa de Jesús unit al Pare, victoriosa de la mort, poder de Resurrecció, invencible tendresa que el ressucita d’entre els morts.

Per la seva Creu i per la seva Resurrecció, Jesús, l’Anyell de Déu, triomfa avui, en l’hora de la nostra història, sobre l’odi mortal que els homes mantenen contra Déu i els seus “germans” en humanitat.

“En la seva carn… en la seva persona, Jesús ha donat mort a l’odi⁴”, ell ens dóna la seva Pau, la Pau de Crist Ressuscitat que vessa sobre el món les aigües vives de l’Esperit i la tendresa del Pare.

Vida fraterna

Consagrades en el cor de l’Església per viure l’Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist, les germanetes de l’Anyell estan aplegades en la unanimitat fraterna “per tenir una sola ànima i un sol cor dirigit cap a Déu¹”.

Vida contemplativa

“Abans de tot, estimeu Déu¹ !” “Assegudes als peus del Senyor”, guardem la Paraula de Déu en el nostre cor, amb la Verge Maria.
Aquesta Aigua viva de la Paraula de Déu la traiem del Cor traspassat de Jesús en la Creu en l’Eucaristia quotidiana, l’Adoració eucarística i les grans litúrgies de l’ofici diví, de dia i de nit, en aquesta vida contemplativa que ens revela el misteri de l’Anyell.

Vida de Missió

Testimonis del misteri de l’Anyell, les germanetes de l’Anyell van com pelegrines orants, pobres i mendicants, rere les passes de Sant Domènec i de Sant Francesc, a l’encontre dels més pobres del món perquè tots, rics i pobres, rebin la Llum de l’Evangeli: Jesús, l’Anyell de Déu – tendresa del Pare per als homes.

Rere les passes de l’Anyell, enviades per l’Església “com anyells⁵” enmig del món, en camí, “ferides, no deixarem mai d’estimar” (Divisa de la Comunitat).

Desplaça cap amunt